Disclaimer voor www.gripmotorrijschool.nl

Algemeen

Grip Motorrijschool (Kamer van Koophandel 22051123), hierna te noemen Grip rijschool, verleent u hierbij toegang tot www.gripmotorrijschool.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Grip rijschool en derden zijn aangeleverd. Grip rijschool behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.gripmotorrijschool.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Grip rijschool.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.gripmotorrijschool.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Grip rijschool.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.gripmotorrijschool.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.gripmotorrijschool.nl. Grip rijschool oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Grip rijschool zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Grip rijschool en haar gebruikers. De inhoud van www.gripmotorrijschool.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.